מי ברז  2019, 50x70 ס"מ, אקריליק מוצמד למפל יונתן צופי yonatan zofy

צמח מטפס  2019, 50x70 ס"מ, אקריליק מוצמד למפל יונתן צופי yonatan zofy יונתן צופי

עננים  2019, 100x70 ס"מ, אקריליק על מפל

לצייר נייר: תרגול הכנה לקיץ  2019, 100x70 ס"מ, אקריליק על מפל יונתן צופי yonatan zofy

לצייר נייר (רישום שולי הנייר)  2019, 70x50 ס"מ, אקריליק מוצמד למפל יונתן צופי yonatan zofy

לצייר נייר (רישום מרכז המבט)  2019, 70x50 ס"מ, אקריליק מוצמד למפל יונתן צופי yonatan zofy

תרגול הכנת שקית 2019, 50x70 ס"מ, אקריליק מוצמד למפל

לצייר נייר: שמש 2019, 100x70 ס"מ, אקריליק מוצמד למפל