(כרית) תרגול שפשוף עיפרון, 2013

גרפיט ועיפרון על נייר, 70x100 ס"מ

אוסף מוזיאון תל-אביב. צילום: אלעד שריג יונתן צופי יונתן צופי

אחיזת המציאות של מונה (אחרי ערבה בכייה של קלוד מונה), 2013

 שמן קנולה ואבקת גרפיט על נייר, 70x100 ס"מ

אוסף פרטי. צילום: אלעד שריג יונתן צופי

כורח המציאות, 2017

עיפרון על נייר, 70x100 ס"מיונתן צופי yonatan zofy

תרגול לכידת צל, 2012

עיפרון על נייר, 100x70 ס"מ

אוסף הכנסת

נייר שבור2014

גרפיט וחתכים על נייר, 50x40 ס"מ

אוסף פרטי. צילום: אלעד שריג יונתן צופי yonatan zofy

תרגול הכנה לקיץ2015

עיפרון על נייר, 100x70 ס"מיונתן צופי  yonatan zofy

להשכיב את הנייר לישון: רישום פני הנייר2018

עיפרון על נייר, 60x42 ס"מ

אוסף מוזיאון ישראל. צילום: אלעד שריג יונתן צופי

להשכיב את הנייר לישון: רישום האור על הנייר, 2018

עיפרון על נייר, 60x42 ס"מ

אוסף מוזיאון ישראל. צילום: אלעד שריג יונתן צופי

להשכיב את הנייר לישון: רישום מרכז המבט2018

עיפרון על נייר, 56x42 ס"מ

צילום: אלעד שריג

להשכיב את הנייר לישון: רישום שולי הנייר2018

עיפרון על נייר, 56x42 ס"מ

צילום: אלעד שריג יונתן צופי

רישומסגרת2018

עיפרון על נייר, 100x70 ס"מ

צילום: אלעד שריג יונתן צופי yonatan zofy

כוכב שמח2016

אבקת גרפיט על נייר (בטכניקת טרנספר על פני מים), 100x70 ס"מ

ירח א2018

גרפיט ועיפרון על נייר, 80x68 ס"מ

ירח ב, 2018

עיפרון וגרפיט על נייר, 80x60 ס"מ