(כרית) תרגול שפשוף עיפרון גרפיט ועיפרון על נייר 2013. אוסף מוזיאון תל-אביב. צילום: אלעד שריג יונתן צופי יונתן צופי

אחיזת המציאות של מונה (אחרי ערבה בכייה של קלוד מונה),  שמן קנולה ואבקת גרפיט על נייר 2013. אוסף פרטי. צילום: אלעד שריג יונתן צופי

כורח המציאות  עיפרון על נייר 2017 יונתן צופי yonatan zofy

מוגן (תרגול לכידת צל)  עיפרון על נייר 2012. אוסף כנסת ישראל יונתן צופי יונתן צופי yonatan zofy

נייר שבור  גרפיט וחתכים על נייר 2014. אוסף פרטי. צילום: אלעד שריג יונתן צופי yonatan zofy

תרגול הכנה לקיץ  עיפרון על נייר 2015 יונתן צופי  yonatan zofy

להשכיב את הנייר לישון  רישום פני הנייר  עיפרון על נייר 2018. אוסף מוזיאון ישראל. צילום: אלעד שריג יונתן צופי

להשכיב את הנייר לישון  רישום האור על הנייר  עיפרון על נייר 2018. אוסף מוזיאון ישראל. צילום: אלעד שריג יונתן צופי

להשכיב את הנייר לישון  רישום מרכז המבט  עיפרון על נייר 2018. צילום: אלעד שריג

להשכיב את הנייר לישון  רישום שולי הנייר  עיפרון על נייר 2018. צילום: אלעד שריג יונתן צופי

רישומסגרת  עיפרון על נייר 2017. צילום: אלעד שריג יונתן צופי yonatan zofy

כוכב שמח  אבקת גרפיט על נייר (בטכניקת טרנספר על פני מים) 2016