רישומסגרת

Frame Drawing

2018, pencil on paper

70x100 cm

photo: Elad Sarig

רישומסגרת2018
 
עיפרון על נייר
100x70 ס"מ

צילום: אלעד שריג יונתן צופי yonatan zofy

14a.jpg

Happy, 2016

graphite powder on paper

(water surface transfer), 70x100 cm

כוכב שמח2016
אבקת גרפיט על נייר
(בטכניקת העברה על פני מים)
100x70 ס"מ

יונתן צופי אחיזת מציאות

אחיזת מציאות (אחרי ערבה בכייה של קלוד מונה), 2013

שמן קנולה ואבקת גרפיט על נייר (רישום מועבר בלחיצת עיפרון)

70x100 ס"מ

אוסף פרטי. צילום: אלעד שריג יונתן צופי

Reality Grip (after Monet's Weeping Willow)

 2013, canola oil and graphite powder on paper

(pencil pressing transfer), 70x100 cm

photo: Elad Sarig

21.jpg

Rabbit, 2018

 pencil on paper, 40x50 cm

רעב2018

עיפרון על נייר, 50x40 ס"מונתן צופי yonatan zofy

נייר שבור3.jpg

Broken Paper, 2015

gtaphite and cuts on paper

67x50 cm

נייר שבור2015
גרפיט וחתכים על נייר
50x67 ס"מ
ן צופי yonatan zofy

יונתן צופי נייר שבור

Broken Paper, 2014

gtaphite and cuts on paper

40x50 cm

photo: Elad Sarig

נייר שבור2014
גרפיט וחתכים על נייר
50x40 ס"מ

אוסף פרטי. צילום: אלעד שריג יונתן צופי yonatan zofy

יונתן צופי yonatan zoy

Summer Preparation Drawing

2015, pencil on paper (frottage)

70x100 cm

תרגול הכנה לקיץ2015
עיפרון על נייר (פרוטאז')
100x70 ס"מ
יונתן צופי  yonatan zofy

כרית

כרית (תרגיל שפשוף עיפרון)2014
גרפיט ועיפרון על נייר
70x100 ס"מ

אוסף מוזיאון תל אביב
צילום: אלעד שריג יונתן צופי yonatan zofy

Pillow, 2014

gtaphite and pencil on paper

100x70 cm

Tel Aviv Museum Collection

photo: Elad Sarig

19.jpg

The Inevitabillity of Drawing

2017, pencil on paper, 100x70 cm

כורח המציאות, 2017

עיפרון על נייר, 70x100 ס"מיונתן צופי yonatan zofy

22.jpg
22a.jpg

עין, 2018

עיפרון על נייר, 70x100 ס"מ

אוסף מוזיאון ישראל

Eye, 2018

pencil on paper, 100x70 cm

Israel Museum Collection

CC28.jpg

להשכיב את הנייר לישון:
רישום פני הנייר2018

עיפרון על נייר, 60x42 ס"מ
אוסף מוזיאון ישראל
צילום: אלעד שריג יונתן צופי

Drawing the Paper to Sleep: paper's surface drawing, 2018

pencil on paper, 42x60 cm

Israel Museum Collection

רישום האור על הנייר2.jpg

להשכיב את הנייר לישון:
רישום האור על הנייר
2018, 
עיפרון על נייר, 60x42 ס"מ
אוסף מוזיאון ישראל
צילום: אלעד שריג יונתן צופי

Drawing the Paper to Sleep: light on the paper drawing, 2018

pencil on paper, 42x60 cm

Israel Museum Collection

CC27.jpg

Drawing the Paper to Sleep: center gaze drawing, 2018

pencil on paper, 42x56 cm

photo: Elad Sarig

להשכיב את הנייר לישון:
רישום מרכז המבט2018

עיפרון על נייר, 56x42 ס"מ
אוסף פרטי. צילום: אלעד שריג

CC29.jpg

Drawing the Paper to Sleep: paper margins drawing, 2018

pencil on paper, 42x60 cm

photo: Elad Sarig

להשכיב את הנייר לישון:
רישום שולי הנייר2018

עיפרון על נייר, 56x42 ס"מ
אוסף פרטי. צילום: אלעד שריג יונתן צופי

תרגול לכידת צל

Shadow Capture Exercise, 2012

pencil on paper, 70x100 cm

The Knesset art collection

תרגול לכידת צל, 2012

עיפרון על נייר (רישום העברה, טרנספר, בלחיצת עיפרון)

100x70 ס"מ

אוסף הכנסת

23a.jpg

SpeeDrawing, 2018

pencil on paper, 70x100 cm

private collection

רישומהיר (דג), 2018

עיפרון על נייר, 100x70 ס"מ

אוסף פרטי